U bevindt zich hier

  • home
 
vakkenpakket hbo

Vakkenpakket hbo

BRANCHEGERICHT EN ACTUEEL

De praktijk en de branche staan binnen alle onderdelen van het studieprogramma centraal. In samenwerking met de branche zijn landelijke competentieprofielen opgesteld, welke als basis dienen voor de lesprogramma’s. Door de goede samenwerking van Tio met de beroepspraktijk, worden actuele ontwikkelingen snel doorgevoerd in het curriculum.

VAN VAKGERICHT NAAR INTEGRAAL

Binnen de opleidingen vindt kennisverwerving binnen de deelvakken plaats. Toetsing via mondelinge en schriftelijke tentamens speelt hierbij een grote rol. Daarnaast bestaat het curriculum uit vakoverstijgende projecten, praktijkopdrachten en het doen van onderzoek. Hiermee wordt de samenhang tussen de vakgebieden duidelijk.

VAN BEGELEID NAAR ZELFSTANDIG STUDEREN

Binnen de opleidingen wordt overwegend gewerkt in de vorm van klassikale lessen, werkcolleges, projecten en practica. Naarmate de opleidingen vorderen, wordt de intensiteit van de projecten, stages en praktijkopdrachten groter. De student gaat dan vaker in een praktijkomgeving aan de slag en wordt uitgedaagd om zelfstandig een oordeel te vormen.

Vakkenpakket Hotel en Eventmanagement

Hotel- en eventmanagement hanteert in het studieprogramma vier leerlijnen: vakkennis, internationaal management, communicatie en toegepast onderzoek.

Hotel- en Eventmanagement vakkenpakket

Vakkenpakket Internationaal Toeristisch Management

Internationaal Toeristisch Management hanteert in het studieprogramma vier leerlijnen: vakkennis, internationaal management, communicatie en toegepast onderzoek.

Internationaal Toeristisch Management vakkenpakket

Vakkenpakket International Business Management

International Business Management hanteert in het studieprogramma vier leerlijnen: professional knowledge, international management, communication en applied research.

International Business Management vakkenpakket